Bedrijfsmaatschappelijk werk

Binnen een bedrijf kunnen verschillende problemen voorkomen, zo ook problemen tussen werkgever en werknemer of collega’s onderling. Om problemen op te lossen of te voorkomen begeleidt en ondersteunt de bedrijfsmaatschappelijk werker de medewerkers van een bedrijf, biedt hij/zij coaching aan leidinggevende en adviseert hij/zij het management of bestuur. Omdat elk probleem een andere aard kan hebben en verschillende personen betrokken kunnen zijn is het werk van de bedrijfsmaatschappelijk werk ten aller tijden maatwerk.

Binnen een bedrijf komt het meest de psychosociale problematiek voor. Wat houdt dit precies in?

Psychosociale problematiek
Het kan voorkomen dat een medewerker van u iets meemaakt waardoor er op emotioneel vlak problemen ontstaan en praktische ondersteuning gewenst is. De ondersteuning wordt dan gericht op het activeren, versterken van competenties en communicatieve vaardigheden. De bedoeling is om de werknemer te motiveren en activeren om weer structuur te vinden en weer de juiste werkhouding aan te nemen.

Problemen op de werk hoeven echter niet altijd vanuit de medewerkers te komen. Indien u structureel problemen ervaart op de werkvloer is het wellicht een goede zaak te onderzoeken waar  de problemen uit voortkomen.  De bedrijfsmaatschappelijk werker kan voor u met medewerkers en leidinggevende praten, aanschuiven bij besprekingen en rondkijken op de werkvloer. Op deze manier kan de bedrijfsmaatschappelijk werker observeren en onderzoeken of er wellicht sprake is van een scheve arbeidsverhoudingen en/of omstandigheden. Aanvullend op de observatie en het onderzoek kan er een advies worden uitgebracht over bijvoorbeeld aanpassingen van arbeidsomstandigheden of het sociaal beleid.

Bent u opzoek naar een professionele en betrouwbare bedrijfsmaatschappelijk werker of heeft u vragen? Neem dan gerust  contact op.