Over ons

Welzijn Gorinchem  gaat met haar hulp- en dienstverlening terug naar de bedoeling, de basisprincipes van hulp- en dienstverlening. Veel grote organisaties en instellingen zitten vast in hun systemen, de vraag is echter of deze systemen wel ten goede komen van de hulp- en dienstverlening voor de klant?  Uit eigen ervaring bij grote organisaties blijkt dit niet altijd het geval te zijn en Welzijn Gorinchem wil dit anders doen. Zo levert Welzijn Gorinchem haar hulp- en dienstverlening op maat, maatwerk, iedereen is immers uniek en vraagt om een unieke benadering. De hulp- en dienstverlening vindt plaats bij u thuis, op het werk, op school of op een andere locatie die bij u past. Daarnaast maakt Welzijn Gorinchem gebruik van diverse technologieën met betrekking tot video of telefonisch contact, hierdoor is ook hulp- en dienstverlening op afstand mogelijk.

Welzijn Gorinchem richt zich op u als persoon en probeert samen met u een juiste aanpak, op de juiste tijd en in de juiste omgeving te vinden om u te leren met uw problemen om te gaan en zo uw zelfredzaamheid, maatschappelijke en sociale betrokkenheid te vergroten.  Binnen de Thuiszorg   biedt Welzijn Gorinchem ondersteuning om u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving te laten wonen.

Samen met u (en uw netwerk) worden er doelen gesteld. Door samen met de klant een plan van aanpak op te stellen en te werken aan de uitvoering hiervan, wordt er naar de gestelde doelen toegewerkt. Binnen Welzijn Gorinchem wordt professioneel te werk gegaan en worden diensten en hulp geboden door gediplomeerd en gecertificeerd personeel.

Binnen Welzijn Gorinchem wordt er gewerkt op de gebieden van het Sociaal werk, Sociaal pedagogisch werker  en de thuiszorg in de vorm van huishoudelijke ondersteuning of in combinatie hiervan.

De diensten van Welzijn Gorinchem worden ambulant verleent, indien dit niet mogelijk is wordt er gekeken naar een passende oplossing, dit geld echter niet voor de thuiszorg.

Wanneer u voor Welzijn Gorinchem kiest zal u een contract aangaan voor (on)bepaalde tijd, dit is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de hulpvraag of hulpvragen die u heeft. U kunt als particulier, zakelijke klant of vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning [WMO], bestaande uit het Persoons Gebonden Budget [PGB] of Zorg in Natura [ZIN] bij Welzijn Gorinchem terecht. Welzijn Gorinchem is onder andere gecontracteerd met de gemeenten Gorinchem, Giessenlanden, Leerdam, Molenwaard en Zederik.

Naast hulp, begeleiding, en (huishoudelijke)ondersteuning biedt Welzijn Gorinchem u ook coaching op verschillende gebieden aan. U kunt kiezen voor coaching wanneer uw hulpvraag niet past binnen hulp en ondersteuning, er in een korte periode (persoonlijke) verandering nodig wordt geacht of wanneer er vraag is om aan doelen te werken ter ontwikkeling van uzelf.

Welzijn Gorinchem levert haar diensten ook zakelijk in de vorm van school- / bedrijfsmaatschappelijk werk, school- / bedrijfscoach of als vertrouwenspersoon.

Niet alleen biedt Welzijn Gorinchem hulp, ondersteuning en coaching. Welzijn Gorinchem richt zich ook op de kwaliteit, de verbetering en op de innovatie binnen de sociale welzijnssector. Welzijn Gorinchem staat daarom open om mee te denken en mee te werken aan onderzoeken en projecten met betrekking tot deze onderwerpen.

Welzijn Gorinchem is opgezet in begin 2017 door de heer Kant. Dhr. Kant is na zijn middelbare school sociaal pedagogisch werk gaan studeren te Utrecht en is daarna door gegaan met de opleiding Maatschappelijk werk- en dienstverlening [Sociaal Werk] te Breda, tijdens deze opleiding is dhr. Kant het HBO specialisme ‘het verschil maken’ gaan volgen waarin de filosofie in de zorg en welzijnssector centraal stond. Binnen dit specialisme stond de visie terug naar de bedoeling centraal en komt de grootste leidraad uit het boek ‘verdraaide organisaties’ van Wouter Hart. Welzijn Gorinchem probeert in haar werkzaamheden deze visie vast te houden. Naast deze opleidingen heeft dhr. Kant ook diverse cursussen gevolgd, waaronder de cursussen vluchtelingenwerk, wereldgodsdiensten en cultuurgeschiedenis. Naast deze cursussen heeft de heer Kant ook een aantal universitaire cursussen behaald binnen de opleiding Sociologie te Utrecht, namelijk: Hoofdvragen en theorieën van de sociologie, Gedragswetenschappen en Sociale problemen. Voor dhr. Kant is het belangrijk om jezelf altijd te blijven ontwikkelen, niet alleen in verbreding en verdieping van de kennis, maar ook in het vergaren en opdoen van nieuwe kennis.

Professioneel, deskundig, betrokken, betrouwbaar en persoonlijk zijn de basisbegrippen waaraan dhr. Kant zich vasthoudt. Elke hulpvraag en elke klant is uniek en steeds weer een nieuwe uitdaging. Vanuit Welzijn Gorinchem wordt daarom op een persoonlijke en betrokken manier professionele en deskundige manier hulp geboden waarbij wederzijds vertrouwen een must is voor het tot stand komen van een goede relatie.

Het logo van Welzijn Gorinchem staat voor de helpende en ondersteunende hand gedragen door de twee rivieren waartussen Gorinchem, en Welzijn Gorinchem, is gelegen. Daarnaast wordt de rivier vaak gezien als de stroom van het leven, de omgeving kan veranderen en jij, de stroming, zal hierin zijn of haar weg vinden. Het logo is ontworpen door Tamara Korthout.

Heeft u nog vragen of wilt u nog meer weten, neem dan gerust contact op.