Sociaal pedagogisch werk

Naast het sociaal welzijnswerk richt Welzijn Gorinchem zich ook op het Sociaal Pedagogisch Werk, dit kan zowel los van het sociaal welzijnswerk worden gezien als in samenhang. Onder sociaal pedagogisch werk wordt ook wel de zorg- en hulpverlening aan kinderen, tieners, volwassenen en ouderen die moeite ervaren met de thuissituatie of die last hebben van een ziekte, stoornis of handicap verstaan. Door de omstandigheden hebben zij tijdelijk of langdurig professionele hulp nodig om de juiste draai binnen hun sociale netwerk en de maatschappij te vinden.

Welzijn Gorinchem biedt begeleiding en ondersteuning aan hen die dat nodig hebben. De professional helpt om weer de juiste draai te vinden binnen het sociale netwerk en de maatschappij. Dit doen wij door naar de vraag en wensen van de klant te luisteren en hierop onze begeleiding en ondersteuning aan te passen.

Welzijn Gorinchem biedt begeleiding en ondersteuning gericht op onderstaande problematieken:
● Ontwikkelingsproblematiek
● Gezinsproblematiek
● Relatieproblematiek
● Bepaalde stoornissen
● Handicap
● Ziekte

Heeft u interesse en wilt u meer weten of wilt u uzelf of iemand anders aanmelden? Neem dan gerust contact op.