Sociaal (welzijns)werk

Onder sociaal werk of sociaal welzijnswerk wordt de hulp- en dienstverlening met betrekking tot psycho-sociale problemen in combinatie met materiële problemen verstaan. Mensen kunnen door tal van oorzaken in de knel komen en tevens kunnen deze oorzaken elkaar versterken. Deze oorzaken kunnen zowel binnen als buiten de persoon zelf liggen en zowel materieel als immaterieel zijn. Er kan gedacht worden aan bijvoorbeeld; ongevallen, problemen binnen het werk, ziekte, echtscheidingen, geweld, verslaving, detentie, schulden etc. De sociaal werker gaat met de persoon in kwestie in gesprek  en samen wordt gekeken hoe hij of zij zich kan richten op de bevordering van hun participatie, autonomie en zelfredzaamheid. Tevens kijkt de sociaal werker met de persoon in kwestie naar zijn of haar sociale en maatschappelijke banden. Deze banden zouden hulp kunnen bieden bij het aanpakken van problemen of het versterken van hulpverlening vanuit bestaande banden.

Welzijn Gorinchem biedt begeleiding en ondersteuning aan hen die dat nodig hebben. De professional houdt van aanpakken en stelt samen met u een ondersteunings-/begeleidingsplan op die aan uw vraag en wensen voldoet. Samen gaan jullie werken aan participatie, autonomie en zelfredzaamheid om zo de problemen die u maatschappelijk en/of sociaal ervaart en belemmeren aan te pakken.

Welzijn Gorinchem biedt begeleiding en ondersteuning met betrekking tot onderstaande problemen of een combinatie hiervan:
● Psychische problematiek
● Sociale/Relationele problematiek
● Psycho-sociale problematiek
● Verslavingsproblematiek
● Financiële problematiek

Heeft u interesse en wilt u meer weten of wilt u uzelf of iemand anders aanmelden? Neem dan gerust contact op.