Thuiszorg

Nederland is een participatiesamenleving. Dit betekent dat u verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen leven en omgeving, zonder enig beroep te doen op de overheid.

Wanneer u ouder wordt, bestaat de kans dat u deze verantwoordelijkheid zelf minder kunt nemen en hulp vanuit de overheid wenselijk wordt. U kunt bijvoorbeeld een vorm van thuiszorg vanuit uw gemeente aanvragen met betrekking tot de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Op deze manier geeft u een deel van uw verantwoording uit handen aan een zorgaanbieder binnen uw gemeente. De zorgaanbieder ondersteunt of begeleidt u met onder andere huishoudelijke taken en uw dagelijkse activiteiten.  Op deze manier kunt u langer in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

Welzijn Gorinchem is een gecontracteerde zorgaanbieder binnen de gehele regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en verleent binnen de thuiszorg de huishoudelijke ondersteuning. Onder de knop huishoudelijke ondersteuning vindt u hier meer informatie over.