Vertrouwenspersoon

Op het werk, binnen uw opleiding of in uw privésituatie kan ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Dit gedrag kan verschillende vormen hebben, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressief of discriminerend gedrag.  Het in aanraking komen met ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag kan erg vervelend zijn en wanneer dit gedrag zich voordoet of heeft gedaan is het fijn en goed om hierover met iemand te kunnen praten.

Volgens de Arbowet is uw werkgever verplicht u te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, hieronder valt ook stress op het werk dat voortkomt uit ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Uw werkgever heeft vaak een beleid waarin is vastgelegd hoe hij u beschermt tegen deze psychosociale arbeidsbelasting, een vertrouwenspersoon kan hier onderdeel van zijn.

Niet alleen bij ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag kan een vertrouwenspersoon welkom zijn, ook wanneer u een arbeidsgeschil heeft met uw collega, leidinggevende of werkgever en er niet samen uitkomt, kan de vertrouwenspersoon een uitkomst bieden.

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en dient altijd vertrouwelijk met jouw informatie om te gaan.

De taken van een vertrouwenspersoon zijn als volgt:

  • Is het contactpunt voor als u te maken krijgt met ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag of een arbeidsgeschil heeft met uw collega, leidinggevende of werkgever.
  • Kijkt samen met u of de oplossing binnen de informele sfeer ligt.
  • Informeert u over eventueel andere oplossingsmogelijkheden.
  • Begeleidt u naar de oplossingsmogelijkheid waar u voor kiest.
  • wijst u eventueel door naar andere hulpverlenende instanties etc.

Daarnaast kan een vertrouwenspersoon voorlichten en trainingen geven met betrekking tot de aanpak en het voorkomen van ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag.

Bent u opzoek naar een vertrouwenspersoon of heeft u vragen? Neem dan gerust contact  op.